Home Page | Prices | Contact Us | Environment Policy | Privacy Policy | Website Map

Welsh Bilingual Signs regarding Hospital Departments - Health Care Symbols

Welsh (Cymraeg) / English Bilingual Signs.

On the Ward hospital signs in Welsh

Ward information signs and door signs.
Ideal for identification and Ward Management. Visitor Information.

SERVICES AND PLACES - DEPARTMENTS, UNITS, CLINICS - PERSONNEL
GWASANAETHAU A LLEOEDD - ADRANNAU, UNEDAU, CLINIGAU, -PERSONEL

 

Think Signs can offer you a variety of bilingual door signage for your Hospital.

Below is a list covering most of your Hospital needs.

We can offer aluminium directory sign systems which are suitable for internal or external applications.

 

Accident & Emergency Damweiniau ac Ach.....

Accident & Emergency Clinig .....

Adiministrator Gweinyd...

Administration gweinydd...

Adoption mabwysia...

Ambulance ambiwla...

Ambulance service gwasanaeth ambiwi...

Ante-natal care gofal cyn-g...

Anaestetist Anestety...

Assistant Cynorthwyy...

Audiology Awdiol...

Baby baban...

Blood tests (Phlebotomy) Profion Gwaed (Gwaed....

Breast Care Nurse Nyrs Gofal y...

Breast test wales bron brawf cym...

C.C.U Cardiac Care Unit UGC Uned Gofal Car....

Cardiac Rehab Adsefydlu Cardi....

Cardio Respiratory Cardio ana...

Carer Gofal...

Casualty damweini...

Cancer research ymchwil cans...

Chaplains Office / Chapel Swyddfa'r Caplan/Ca...

Charge nurse prif n...

Chest Clinic Clinig y Fre...

Chemist's fferyllf..

Children's home cartref pla...

Child Health Department Adran Lechy...

Childrens Centre Canolfan B....

Child development datblygiad pl...

Chiropodist Chiropody...

Chiropody chiropo...

Cleaner Glanha...

Clinical School Education Centre Canolfan Addysg yr Ysgol Glin...

Clinical Nurse Specialist Office Swyddfa Nyrs Clinigol Arben....

Cook Cogyd...

Community care gofal y gymun....

Community health iechyd y gymun..

Community hospital ysbyty cymune..

Community services gwasanaethau'r gymun...

Consultant Ymgynghory...

Counsellor Cynghory...

CT / MRI Suite Ystafelloedd CT/M...

Day Hospital Ysbyty Dy...

Day Surgery Llawdriniaeth Dy...

Day centre canolfan ddy....

Dermatology Dermatol....

Dental clinic clinig deintydd....

Dental assistant cynorthwyydd deintyd...

Dentistry deintyddia...

Dental surgery deintyd....

Dietician dietegy...

District nurse nyrs ard...

Diabetic Nurse Nyrs Clefyd y siw...

Discharge Lounge Eisteddfa Ryddh...

Dirty Linen Room Ystafell Llieiniau Bu...

Doctors Office Swyddfa Doctoriaid Ystafell Loceri Merch...

Doctor medd...

Doctor's surgery meddyg...

Drugs Dependency Unit uned dibyniaeth ar gyffur...

Drugs advisory service gwasanaeth cynghoru ar gyff....

E.A.U Emergency Assessment Unit Uned Asesu Argy...

E.C.G E.C...

E.N.T Clinic Clinig C....

Ear, Nose and Thrroat clustiau, trwyn a ll...

Endoscopy Endosg....

Environmental health lechyd yr amgylch...

External Occupational Health Lechyd Galwedigae...

Family planning cynllunio t...

First aid Cymorth cyn...

Female Locker Ro...

General cyffredin...

General hospital ysbyty cyffre..

Geriatric geriatr...

GP Out of Hours MT Tu Allan i ...

G.P. meddyg teu...

Gynaecologist gynecoleg...

Gynaecology gynecol...

Haemotology Haemotole...

Health Unit Uned lechy...

Health authority awdurdod iechy...

Health care gofal iechyd

Health care support cynnal gofal iec...

Health centre canolfan iech...

Health promotion wales hybu lechyd c....

Hearing and Speech clyw a llefery...

Head pennae...

Head visitor ymwelydd iec...

Heart research ymchwil y galon...

Heartbeat wales curlan calon cy...

Helper cynorthwyy....

Home help cymorth cartr...

Homeopath homeopa...

Homeopathist homeopathy....

Houseman meddyg ysby...

Hospice hosp...

Hostel hos...

Hygienist glanweithy...

Intensive care gofal dwy...

Intensive Therapy Unit Uned Therapi D...

INR / DVT Clinic Clinig INR / D...

Laboratory labor....

Maternity Admissions / Delivery Mynedfa Mamolaeth Genediga....

Macmillan nurse nyrs Macill..

Manager rheo..

Male Locker Room Ystafell Loceri Dy..

Maternity mamol..

Mental health lechyd med..

Mental health unit uned lechyd y med..

Midwife bydw..

Mortuary marwd..

Mother and child mamau a'u pl..

Neonatal Unit Uned Newydd An...

Nuclear Medicine Meddygaeth Niwcl...

Nurse nyr..

Obstetrician obstetryd..

Obstetrics obste..

Oncology oncol...

Occupational Therapy Therapi Galwedigae...

Officer swydd..

Optician optegy..

Osteopath osteopa..

Outpatients Cleifion Allan..

Ophthalmology Clinic Clinig Offthalm..

Optics optre..

Optician's opteg..

Oral Surgery Llawdriniaeth Geneu..

Orthodontics Orthodont...

Orthopaedic orthope...

Osteopathy osteopath...

Outpatients cleifion all....

Paediatrics Pediat....

Pathology Pathole...

Paramedic parafedd...

Paediatrician pediatr...

Paediatrics pediat...

Pathologist patholegy...

Pathology patho...

Patient Cla...

Patients Cleifio...

Pharmacy fferyllia....

Podiatry Podiat...

Physiotherapy Ffisiothe...

Physiotherapist Ffisiotherapy...

Plastic surgeon Llawfeddyg cosm....

Practitioner medd...

Psychiatrist seiciatry...

Psychiatry seiciatr...

Psychology seicol...

Psychologist seicolegy...

Receptionist derbynny...

Researcher ymchwil...

Research department adran ymc....

Research unit uned ymc...l

Restaurant Bwy...

Relatives Room Ystafell Perthnas...

Rheumatology Day Unit Uned Ddyddiol Rhewmat...

Rheumatology rheumato...

Special Care Baby Unit Uned Gofal Arbennig Baban...

Sexually transmitted diseases clefydau rhyw...

Speech Therapy Therapi Llefry...

Speech therapist therapydd llefery...

Spokesperson llefary...

Staff Only Staff yn un...

Staff Room Ystafell Sta...

Storage Cupboard Cwpwrdd Sto..

Senior priff..

Sister priff n...

Socal services gwasanaethau cymdeitha..

Surgery meddyg...

Support service gwasanaeth cy...

Surgeon llawfeddy...

Surgical Appliances Teclynnau Esmwytho Meddy...

Surgical Pre Admission Unit Uned Cyn Lawfeddy...

Supplies cyflenwad...

Therapist therapy..

Theatre thea..

Unit une..

Vet milfedd...

Veterinary surgeon milfedd...

Veterinay science milfeddyga...

Visitor ymwely...

Visitors ymwelw...

Ward Childrens Ward Pla...

Way Out Ffordd Alla...

Ward Acute Stroke Ward StrocL...

Ward war...

Welfare ll...

Womens Health Clinic Clinig lechyd Meny...

Worker gweith...

Workers gweith...

XRay Pelyd...

Young people's unit uned pobl lf...

 External Signs around the Hospital

We are able to supply you with a selection of bilingual traffic control signs.

Welsh hospital signs - external

 

Signs for directions in Welsh Hospitals

 

 

Welsh Hospital Departments - Health Care Symbols signs graphic

Think Signs are able to supply a wide range of signs for all your health care services. We are committed to providing a quality bilingual welsh and english sign service for the Public Sector Services.

Below is a list covering most of your Hospital needs. We can offer aluminium directory sign systems which are suitable for internal or external applications.

 • Accident & Emergency Damweiniau ac Ach.....
 • Accident & Emergency Clinig .....
 • Adiministrator Gweinyd...
 • Administration gweinydd...
 • Adoption mabwysia...
 • Ambulance ambiwla...
 • Ambulance service gwasanaeth ambiwi...
 • Ante-natal care gofal cyn-g...
 • Anaestetist Anestety...
 • Assistant Cynorthwyy...
 • Audiology Awdiol...
 • Baby baban...
 • Blood tests (Phlebotomy) Profion Gwaed (Gwaed....
 • Breast Care Nurse Nyrs Gofal y...
 • Breast test wales bron brawf cym...
 • C.C.U Cardiac Care Unit UGC Uned Gofal Car....
 • Cardiac Rehab Adsefydlu Cardi....
 • Cardio Respiratory Cardio ana...
 • Carer Gofal...
 • Casualty damweini...
 • Cancer research ymchwil cans...
 • Chaplains Office / Chapel Swyddfa'r Caplan/Ca...
 • Charge nurse prif n...
 • Chest Clinic Clinig y Fre...
 • Chemist's fferyllf..
 • Children's home cartref pla...
 • Child Health Department Adran Lechy...
 • Childrens Centre Canolfan B....
 • Child development datblygiad pl...
 • Chiropodist Chiropody...
 • Chiropody chiropo...
 • Cleaner Glanha...
 • Clinical School Education Centre Canolfan Addysg yr Ysgol Glin...
 • Clinical Nurse Specialist Office Swyddfa Nyrs Clinigol Arben....
 • Cook Cogyd...
 • Community care gofal y gymun....
 • Community health iechyd y gymun..
 • Community hospital ysbyty cymune..
 • Community services gwasanaethau'r gymun...
 • Consultant Ymgynghory...
 • Counsellor Cynghory...
 • CT / MRI Suite Ystafelloedd CT/M...
 • Day Hospital Ysbyty Dy...
 • Day Surgery Llawdriniaeth Dy...
 • Day centre canolfan ddy....
 • Dermatology Dermatol....
 • Dental clinic clinig deintydd....
 • Dental assistant cynorthwyydd deintyd...
 • Dentistry deintyddia...
 • Dental surgery deintyd....
 • Dietician dietegy...
 • District nurse nyrs ard...
 • Diabetic Nurse Nyrs Clefyd y siw...
 • Discharge Lounge Eisteddfa Ryddh...
 • Dirty Linen Room Ystafell Llieiniau Bu...
 • Doctors Office Swyddfa Doctoriaid Ystafell Loceri Merch...
 • Doctor medd...
 • Doctor's surgery meddyg...
 • Drugs Dependency Unit uned dibyniaeth ar gyffur...
 • Drugs advisory service gwasanaeth cynghoru ar gyff....
 • E.A.U Emergency Assessment Unit Uned Asesu Argy...
 • E.C.G E.C...
 • E.N.T Clinic Clinig C....
 • Ear, Nose and Thrroat clustiau, trwyn a ll...
 • Endoscopy Endosg....
 • Environmental health lechyd yr amgylch...
 • External Occupational Health Lechyd Galwedigae...
 • Family planning cynllunio t...
 • First aid Cymorth cyn...
 • Female Locker Ro...
 • General cyffredin...
 • General hospital ysbyty cyffre..
 • Geriatric geriatr...
 • GP Out of Hours MT Tu Allan i ...
 • G.P. meddyg teu...
 • Gynaecologist gynecoleg...
 • Gynaecology gynecol...
 • Haemotology Haemotole...
 • Health Unit Uned lechy...
 • Health authority awdurdod iechy...
 • Health care gofal iechyd
 • Health care support cynnal gofal iec...
 • Health centre canolfan iech...
 • Health promotion wales hybu lechyd c....
 • Hearing and Speech clyw a llefery...
 • Head pennae...
 • Head visitor ymwelydd iec...
 • Heart research ymchwil y galon...
 • Heartbeat wales curlan calon cy...
 • Helper cynorthwyy....
 • Home help cymorth cartr...
 • Homeopath homeopa...
 • Homeopathist homeopathy....
 • Houseman meddyg ysby...
 • Hospice hosp...
 • Hostel hos...
 • Hygienist glanweithy...
 • Intensive care gofal dwy...
 • Intensive Therapy Unit Uned Therapi D...
 • INR / DVT Clinic Clinig INR / D...
 • Laboratory labor....
 • Maternity Admissions / Delivery Mynedfa Mamolaeth Genediga....
 • Macmillan nurse nyrs Macill..
 • Manager rheo..
 • Male Locker Room Ystafell Loceri Dy..
 • Maternity mamol..
 • Mental health lechyd med..
 • Mental health unit uned lechyd y med..
 • Midwife bydw..
 • Mortuary marwd..
 • Mother and child mamau a'u pl..
 • Neonatal Unit Uned Newydd An...
 • Nuclear Medicine Meddygaeth Niwcl...
 • Nurse nyr..
 • Obstetrician obstetryd..
 • Obstetrics obste..
 • Oncology oncol...
 • Occupational Therapy Therapi Galwedigae...
 • Officer swydd..
 • Optician optegy..
 • Osteopath osteopa..
 • Outpatients Cleifion Allan..
 • Ophthalmology Clinic Clinig Offthalm..
 • Optics optre..
 • Optician's opteg..
 • Oral Surgery Llawdriniaeth Geneu..
 • Orthodontics Orthodont...
 • Orthopaedic orthope...
 • Osteopathy osteopath...
 • Outpatients cleifion all....
 • Paediatrics Pediat....
 • Pathology Pathole...
 • Paramedic parafedd...
 • Paediatrician pediatr...
 • Paediatrics pediat...
 • Pathologist patholegy...
 • Pathology patho...
 • Patient Cla...
 • Patients Cleifio...
 • Pharmacy fferyllia....
 • Podiatry Podiat...
 • Physiotherapy Ffisiothe...
 • Physiotherapist Ffisiotherapy...
 • Plastic surgeon Llawfeddyg cosm....
 • Practitioner medd...
 • Psychiatrist seiciatry...
 • Psychiatry seiciatr...
 • Psychology seicol...
 • Psychologist seicolegy...
 • Receptionist derbynny...
 • Researcher ymchwil...
 • Research department adran ymc....
 • Research unit uned ymc...l
 • Restaurant Bwy...
 • Relatives Room Ystafell Perthnas...
 • Rheumatology Day Unit Uned Ddyddiol Rhewmat...
 • Rheumatology rheumato...
 • Special Care Baby Unit Uned Gofal Arbennig Baban...
 • Sexually transmitted diseases clefydau rhyw...
 • Speech Therapy Therapi Llefry...
 • Speech therapist therapydd llefery...
 • Spokesperson llefary...
 • Staff Only Staff yn un...
 • Staff Room Ystafell Sta...
 • Storage Cupboard Cwpwrdd Sto..
 • Senior priff..
 • Sister priff n...
 • Socal services gwasanaethau cymdeitha..
 • Surgery meddyg...
 • Support service gwasanaeth cy...
 • Surgeon llawfeddy...
 • Surgical Appliances Teclynnau Esmwytho Meddy...
 • Surgical Pre Admission Unit Uned Cyn Lawfeddy...
 • Supplies cyflenwad...
 • Therapist therapy..
 • Theatre thea..
 • Unit une..
 • Vet milfedd...
 • Veterinary surgeon milfedd...
 • Veterinay science milfeddyga...
 • Visitor ymwely...
 • Visitors ymwelw...
 • Ward Childrens Ward Pla...
 • Way Out Ffordd Alla...
 • Ward Acute Stroke Ward StrocL...
 • Ward war...
 • Welfare ll...
 • Womens Health Clinic Clinig lechyd Meny...
 • Worker gweith...
 • Workers gweith...
 • XRay Pelyd...
 • Young people's unit uned pobl lf...

Welsh Bilingual Signs regarding Hospital Departments - Health Care Symbols

If you don`t see the sign you require please contact us

Welsh Hospital Departments - Health Care Symbols signs graphic

Hospital Departments - Health Care Symbols.

Help visitor nagvigate by adding health care symbols to your directional signs.

 1. 1 Health Services
 2. Emergency
 3. Ambulance Entrance
 4. Registration
 5. Waiting Area
 6. Care Staff Area
 7. Intensive Care
 8. In-Patient
 9. Outpatient
 10. Chapel
 11. Pharmacy
 12. Administration
 13. Medical Records
 14. Billing Department
 15. Medical Library
 16. Diabetes (Education)
 17. Health Education
 18. Interpretive Services
 19. Social Services
 20. Family Practice
 21. OB Clinic
 22. Immunizations
 23. Nutrition
 24. Alternative / Complementary
 25. Laboratory (Liquids Testing)
 26. Pathology
 27. Oncology
 28. Opthalmology
 29. Mental Health
 30. Neurology
 31. Dermatology
 32. Ear, Nose and Throat
 33. Respiratory
 34. Internal Medicine
 35. Kidney
 36. Cardiology
 37. OB/GYN
 38. Pediatrics
 39. Genetics
 40. Infectious Diseases
 41. Dental
 42. Anestesia
 43. Surgery
 44. Physical Therapy
 45. Radiology
 46. Mammography
 47. Catheter lab
 48. MRI / PET
 49. Ultrasound
 50. Imaging (root category)
 51. Imaging (alternates)

 

back button graphic top button graphic

© Think Signs Ltd - A Gwent Web Design